Μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν στις  8 Σεπτεμβρίου το νέο Διοικητικό συμβούλιο διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος: Μπαρμπούνης Δημήτριος

Αντιπρόεδρος: Λάζαρη Γεωργία

Γραμματέας: Κούρτη Ιωάννα

Ταμίας: Λαζανάς Χρήστος

Οργανωτική Γραμματέας: Κοσιώνη Αντίτη

Μέλη: Σπαράκης Ντίνος

Λαζανάς Θεόδωρος

Σωτηρόπουλος Παναγιώτης